Takster

 

For børnehaverne er taksterne i Københavns kommune.

Med fuld forplejning: 2.461,00 kr.

Med delvis forplejning: 1.783,00 kr.

Hvis du/I har en samlet hustandsindkomst under 563.800 kr. om året, kan du søge om nedsat forældrebetaling – og få et økonomisk fripladstilskud.

Læs mere om takster og økonomisk friplads på kommunens side:

https://www.kk.dk/indhold/priser-og-tilskud-til-plads-i-boernehave