Om os

Historie

NBS4 opstod i august 2016 som en direkte konsekvens af BUF-agendaen fremtidens fritidsinstitutioner.

Fra Københavns kommunes Børne og ungdomsforvaltnings side var der ønske om at samle fritidshjem og fritids/ungdomsklubber under en samlet leder i hvert skoledistrikt.

Da det i denne forbindelse blev besluttet i Borgerrepræsentationen at fritidshjemmene i området omkring Lundehusskolen og Holbergskolen skulle indgå i en samlet kommunal fritidsinstitution og Fritids og ungdomsklubberne skulle indgå i en selvejende konstruktion blev bestyrelserne fra de selvejende institutioner i området enige om at indgå i en fælles klyngestruktur med en samlet leder for Institutionerne.

De selvejende bestyrelser skrev i fællesskab vedtægterne for Klyngen.

Da der samtidig var flere mindre børnehaveenheder i området der i kraft af deres mindre størrelse var truet på bæredygtigheden valgte disse at indgå i klyngen sammen med fritidscenteret for at blive styrket som en del af et større fællesskab.

Det blev i bestyrelserne besluttet og indskrevet i vedtægterne for klyngen at man for så vidt muligt ville bevare de enkelte enheders særkende og traditioner for fortsat at bevare de selvejende institutioners styrke og mangfoldighed.

 

Børnehaverne

NBS4s børnehave består af de 4 børnehaveenheder:

Rymarksvænge Aktiv Centers Børnehave, Kantorparken Børnehave, Rådvadsvej Børnehave samt udflytterbørnehaven TKs Skovhytten som har opsamling på TKs Ungdomsgård på Tuborgvej.

Børnehaverne har alle separat indskrivning således at du er sikker på at få plads i den børnehave du ønsker.

Fælles for børnehaverne er at de alle er mindre enheder med en til to stuer hvilket efter vores overbevisning giver de bedste forudsætninger for tryghed og nærvær i hverdagen.

Da vores børnehaver er tilpasset de lokale ønsker og forhold kan du søge nærmere information om de enkelte enheder i øverst på siden i fanebladet børnehaver

 

Fritidscenteret Bispebjerg Nord

Fritidscenter Bispebjerg Nord er fællesnavnet for en række fritids- og ungdomsklubber i området, som alle børn og unge mellem 10 og 18 år kan være medlem af.

Typisk starter man i fritidsklub i 4.klasse og i ungdomsklub i 8.klasse.

Klubberne har hver deres særlige kendetegn og traditioner, men har også aktiviteter på tværs af klubberne.

Fælles for dem alle, er at de udgør en udfordrende, sjov og tryg ramme for et indholdsrigt fællesskab og fritidsliv, med kompetente nærværende voksne med solid faglig baggrund.

Klubberne er ramme om den sunde og udviklende børne- og ungdomskultur der har udviklet sig gennem de sidste 70 år, og samtidig en tryg øvebane for at lære egen livsmestring, og kunne sætte sig selv i spil i et fællesskab.

Samtidigt med sjov, leg, samvær og aktiviteter, er børnene i vores klubber i en konstant dannelsesproces, hvor de udvikler deres sociale kompetencer, empati, høflighed, samarbejdsevner, kulturelle koder, venskaber, initiativ og andre færdigheder der er essentielle for at kunne deltage i samfundet og få et godt liv.

Her er altid voksne, der kan give et kram, hjælpe med lektier, konflikter i skolen, svare på de store vigtige spørgsmål der nogen gange er svære at tale med forældre om, give et måltid mad, eller arrangere vilde aktiviteter og oplevelser.

Vi arbejder tæt sammen med de lokaler skoler, sportsklubber, boligforeninger, danseskoler så dit barn kan altid få hjælp til lektier, gå til fodbold eller andet – vi har ovenikøbet vores helt eget spejderkorps.
Derudover har vi en lang række aktiviteter inden for kreativitet og bevægelse inde og ude.

At alle klubberne er slået sammen til et samarbejde i Bispebjerg Nord, er sket 1-8-2016, så udover de nuværende tilbud er vi konstant i gang med at udvikle vores tilbud og gøre klubberne endnu mere attraktive.

Som forældre er du altid meget velkommen til at kontakte os hvis du ønsker at vende noget med os.