Bestyrelsen

Bestyrelsen er klyngens øverste myndighed og beslutningsorgan og har driftsaftalen med Københavns kommune.

Bestyrelsen beskæftiger sig hovedsagligt med klyngens overordnede strategi og rammer og i hverdagen er den daglige drift og personaleansvar uddelegeret til Klyngelederen.

Klyngebestyrelsen består af 6 forældrerepræsentanter, 2 personalerepræsentanter samt 3 særligt udpegede, der mødes min. 4 gange om året.

Forældrerepræsentanterne vælges på forældremøder i enhederne. Den siddende bestyrende er selvsupplerende i forhold til særligt udpegede.

Klyngelederen fungerer som sekretær for bestyrelsen.