nyhedsbrev

 

April-aug 2018

 

Kære Forældre!

Der er forsommer i luften. Træerne er sprunget ud, syrenerne blomstrer om ganske kort tid og vi har været på nogle skønne ture i skoven, hvor vi har spist madpakker, lavet dyrefælder og set til dem. Susanne, og Louise er tilbage friske og udhvilet og fulde af nye spændende oplevelser. Vi taler meget med børnene om, hvad der sker i naturen lige nu. Legepladsen vrimler snart med mariehøns og mariehønselarver, vi har set de første sommerfugle og luften er fuld af fuglefløjt   Vi har fokus på at det stille og roligt begynder at krible og krable og der er fundet mange snegle på legepladsen, som har været i små sneglefarme over dagen, hvor vi har studeret dem nøje. Vi har fulgt op med historien om flugten fra sneglefarmen og fundet fakta på nettet. Legepladsen er i brug det meste af dagen og hoppepuden er atter en daglig attraktion.

 

Velkommen:

 

Vi har de sidste par måneder budt velkommen til Anakin, Eskil og Ella,  der er startet på solstuen. På stjernestuen har vi budt velkommen til Matin, Zerael der er blevet taget godt imod dem alle, blandt børn og voksne. I de næste par uger starter Josefine, Latiffah og Raghaav

Det hårde men desværre obligatoriske farvel:

Mandag den 30 juni skal vi sige farvel til størstedelen af vores gule gruppe og en enkelt fra vores blå gruppe.  Victoria, Elias, Sebastian, Lunah, Caroline, Lina, Zia og Miles skal alle begynde på fritidshjem og Karlo skal begynde I en anden børnehave, tættere på sit hjem. Til alle jer skønne børn, som vi har delt så mange dejlige oplevelser med, nu skal I videre til nye spændende udfordringer, læreprocesser og oplevelser. Vi ønsker jer alt godt videre i jeres kommende skoler, fritidshjem og børnehave, med nye kammerater og voksne. Vi kommer til at savne jer, hver og en.

Da Louise kommer tilbage fra orlov, betyder det desværre også, at Victors stilling ophører. På mandag den 30 juni, har Victor sin sidste dag i fast stilling. Victor har dog sagt ja tak til fortsat at være tilkaldevikar i huset. Vi har været rigtig glade for at have Victor hos os og han vil være savnet hos os alle.

 Praktikanter:

1.juni siger vi farvel til Therese, der har været i sin 3. praktikperiode. Samtidig byder vi velkommen til Stine, der er 2. års studerende og Kristine, der er 3. års studerende. Begge skal være i Ryac ½ år frem

 Grupper:

Børnehaven går tilbage til at have stuegrupper, i hverdagen i stedet for tværgrupper dagligt. Når børnegruppen ændrer sig, må vi nødvendigvis også ændre vores omgivelser, så de imødekommer vores nye børn og deres behov bedst muligt. På stuerne vil vi fortsat arbejde med alderssvarende grupper (grøn, blå og gul) indenfor zonen for nærmeste udvikling, skoleforberedelse, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur, dannelse med mere. De voksenstyrede aktiviteter ligger i tidsrummet 9.30-11.00 og i dette tidsrum kan man ikke aflevere sit barn på stuen, da det er meget forstyrrende for aktiviteterne. Grupperne kan også være gået på ture og lign. så måske er der slet ikke nogen på stuen. Så kære forældre, aflever senest kl. 9.15 eller ring, hvis det bliver senere. Der er fokus på den sproglige udvikling og inddragelse af børnene i de pædagogiske rutiner i hverdagen. Torsdag er der fortsat tværgrupper og hele gul gruppe har her turdag.

Turdage

For alle turdage gælder det at børnene skal være her inden 9.30

Tirsdag: Stjerne turdag (enten i grupper eller fælles)

Onsdag: sol turdag (enten i grupper eller fælles)

Torsdag: gul gruppe turdag

Solcreme:

Husk solcreme på om morgenen, vi smører om eftermiddagen, hvis der er sol

 store plantedag:

Der er atter forår i luften, og vi har tilbragt meget tid udendørs i det skønne forårsvejr. Nu spirer det op med små skud og tiden nærmer sig, hvor vi skal afholde store plantedag.

Mandag den 30/4, skal alle børn medbringe en plante eller blomst til udplantning på legepladsen. Man kan også medbringe Kartofler med spirer, jordskokker, gulerødsfrø og lign. som vi vil plante ud ovre ved bålpladsen, til bålmad. Vi får hænderne godt ned i jorden, vander og planter og hygger os sammen på bål- og legepladsen. Vi planter, sår og roder godt i jorden denne dag, så praktisk påklædning er en fordel J.

 Maj:

1.maj holder vi åbent

  1. maj er lukkedag

 Arbejdslørdag

for personale, forældre og børn lørdag den 2/6-2018 fra kl. 9.00-14.00

Vi har en drøm om at få lavet plantekasser til bålpladsområdet, så vi kan have køkkenhaver til Jeres/vores skønne børn, en grundig oprydning  er også tiltrængt – særligt værkstedet, depoter og lign. og vi har brug for jeres hjælp til dette. Der er mange opgaver i huset både ude og inde og vi håber, at I forældre vil møde talstærkt op på denne dag, sammen med alle børnene. Hoppepuden vil være oppe og vi sørger for te, kaffe, lidt brød og pålæg– Meld gerne ind om nogen vil bage en kage. Tag arbejdstøjet på, tjek værktøjskassen og skriv jer på listen

Forældremøde

onsdag d. 16/5 fra kl. 17.30 -20.00

Valg til vores forældreråd, vi skal gerne have mindst 2 forældre fra hver stue og supleanter

forældrerådet, er et sted hvor vi kan tage jeres overvejelser, visioner og tanker op til drøftelse. Rådet lavede i sin tid børnehavens kostpolitik, som således er forældrebestemt. Pt. Arbejder forældrerådet på de trafikale forhold omkring børnehaven.

 Det er i maj, at personalet og i forældre atter skal udfylde sprogvurderinger. Der er tale om 3-års, 4-års sprogvurderinger og vurderinger på kommende skolestartere. Dette betyder at personaler går fra med børnene ét af gangen og tester

Vi er i fuld gang med Trivselsvurderingerne.

For Børn der er startet i januar-februar, kan I bede om en 3 måneders samtale, med jeres barns stuepædagoger, er der andre der har brug for en snak, kan I altid tage fat i personalet

Sommerferie:

Sommerferie skal meldes ind på KBHFORÆLDRE senest fredag den 25/5-2018 – af hensyn til ferieskemaplanlægning

Kbh. middelaldermarked:

Traditionen tro skal vi på middelaldermarked fredag den 18/5. Husk turtaske, madpakke, drikkedunk og påklædning til vejret. Vi kører senest 9.30 med bussen, så aflevering senest kl.9.00. De nye indkøringsbørn, sovebørn og blebørn er hjemme denne dag, med Jane, Louise og Christian, men de kommer med til næste års middelaldermarked.

Juli:

Sommerferierne for børn og personaler er startet

Vandpjaskerier på legepladsen

Spontane ture til diverse legepladser og andre udflugter

Masser af blomstervanding

Bål og ture til sø og skov

Indkøring af nye børn

Grøn Gruppe:

Fokus på sproglig udvikling

sociale relationer/kompetencer

Krop og bevægelse

Ture i nærområdet

 Blå gruppe:

Vi har fokus på sprogstimulering.

Sociale relationer og kompetencer

Fri for mobberi

Fælles opmærksomhed

Skolegruppen 2018:

I skolegruppen, arbejder vi med kendskab til bogstaver og tal og litteracy– vi laver legeskrivning, øver vores navn, synger alfabetsange og hører tabelsange og leger med bogstavernes lyde, ikke fordi jeres børn skal kunne tabellerne, læse og skrive når de starter i skole, men fordi, vi tror på, at musik har en evne til at lagre læring, hvilket vil gøre det lettere at lære tabeller når de introduceres i skolen. Vi skriver vores navne og finder ord der rimer på hinanden. Vi leger lege omkring begreber som ovenpå, nedenunder, ved siden af, bagved osv. Arbejder med former og farver, og øver vores greb om blyanten. I skolegruppen besøger vi museer og seværdigheder som rundetårn, botanisk have, geologisk museum, statens museum for kunst, Kongens have og meget mere. Vi kører med den kollektive transport og øver os i at gebærde os i trafikken, på museerne, og i skov og park. Vi arbejder med vikingefortællinger og gode fortællinger fra danmarkshistorien på en spændende måde, hvor børnene ikke bare får svarende men selv skal tænke over de åbne spørgsmål vi stiller. Vi taler om affaldssortering og laver affaldsindsamling og giver også plads til børnefilosofiske samtaler med rum til undring. Vi har stort fokus på skoleforventninger, sociale relationer og kompetencer samt antimobbe strategier, som børnene selv er med til at sætte ord på – Venskab er i det hele taget et emne, vi jævnligt, debatterer og filosoferer over. Børnene har også selv indflydelse på hvad vi ellers kan have af indhold vi kan dykke ned i. I skolegruppen 2018 udmøntede det sig i at vi arbejdede med universet og dinosauere, hvilket kom til udtryk i værkstedet, i samtalerne i vore fælles undringer og undersøgelser og fælles tur til geologisk museum.

I skolegruppen, har alt læring, udgangspunkt i leg, samvær, fælles opmærksomhed, den gode samtale og dialog.

Den 20 april holdt vi den årlige overnatning for hele skolegruppen, med spisning, leg og børnefest. Det var atter en meget stor succes, som der er blevet talt meget om i børnehaven blandt børnene.

 

Snart skal vores skolegruppe videre i livet, og for nogen, bliver dette deres sidste nyhedsbrev. Vi har gjort vores bedste for at ruste børnene til deres videre vej i livet og ønsker dem alt held og lykke på denne – Vi kommer til at savne hver og en af jer

Stærkt samarbejde

Børnehaven er en del af stærkt samarbejde mellem skoler, klubber og institutioner. Vi er tilknyttet Lundehusskolen og vores samarbejde foregår på flere planer. Lundehusskolen er repræsenteret på vores forældremøder, hvor de fortæller om skolestart og skolens forventninger til, hvad børn skal kunne mestre, når de starter i skole. I børnehaven arbejder vi med børnenes egne forventninger til, hvad det vil sige, at starte i skole – glæder, bekymringer, håb og forestillinger. Vi besøger børnehaveklasserne på Lundehus, sammen med de kommende skolestartere, så de kan se skolen og møde lærerne, samt se hvordan en børnehaveklasse ser ud. Vi arbejder også på at lave fælles arrangementer. F.eks deltog børnehaven sidste år i skolens idrætsdag og vi arbejder på at skabe flere fælles oplevelser, der binder skole og børnehave tættere sammen. I år har børnehaveklasselederen Lisbeth, flere mandage været på besøg i børnehave og afholdt skoleforberedelse med gul gruppe. Sammen skaber vi sammenhæng og helhed i barnets overgang fra børnehave til skole og fritidshjem. Vi vidensdeler digitalt og også gerne mundtligt ved behov, i samarbejde med jer forældre, til børn, der skal på Lundehus. Ved fælles refleksion og dialog, skaber vi fælles forståelse for, hvordan vi sikrer trivsel, udvikling og udfordringer for de børn, i hvis liv, vi alle er aktører.

 Sommerferie:

Det er vigtigt at I skriver jeres ferier på skemaet i fællesrummet, så der kan laves endelige ferieskemaer for personalet. I ugerne 26,27,28,29 skal 1-

2 af de tilbageværende personaler omplaceres til andre af klyngens børnehaver, hvor der er lavere bemanding.

Senest mandag d. 4/6.

Personalets foreløbige ferieønsker:

Navn Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 Uge 32
Marianne x x Uge 34
Christian x x
Patrik Uge 22,23,24 x
Gitte x x x x
Louise x x x
Jane x x x x
Azi x x x
Susanne Uge 33,34,35
Stine 2.pr.
Kristine 3.pr.
På arbejde 6                2 omplaceres

6

2 omplaceres

6

1 omplaceres

7

2 omplaceres

6 6 6

Sommerfest:

Sommerfest afholdes i år fredag den 22/6 fra kl. 14.00-17.00

Der er som altid diverse boder placeret på hele Ry.A.C´s område. Børn fra børnehaven kommer kun ud på pladsen ifølge med forældre. Alle børn får et turbånd til de forskellige boder. Bedsteforældre og søskende er velkomne. Vi vil gerne have flere forældre til at melde sig til ½ time i dåsekastbod, ansigtsmaling eller lign.

Garderoben:

Tid til skift i garderoben til regntøj, gummistøvler, løbesko som passer og børnene selv kan tage af og på og lukke (velcro frem for snørebånd), tøj der passer til årstiden, underbukser, strømper mm. Alt med navn i.

Tøj uden navn er helt på eget ansvar. Tøj uden navn bliver lettere. Væk

 Mange forårshilsner fra personalet i børnehaven