Vores pædagogiske virke og intention

Ud fra personalets sammensæt­ning, tillige med børne­havens fysiske rammer og belig­genhed,  kan vi tilbyde Ude aktiviteter med dyrehold, kriblekrableaktiviteter, bålaktiviteter, vikingeaktiviteter, undersøgende naturoplevelser, musik, sang og dans, kunstneriske og kreative aktiviteter, spil, leg, bevægelse, sanseoplevelser og kropsforståelse. Vi skaber rum til fordybelse og fælles opmærksomhed, tager på skønne ture ud af huset til skov, strand, museer, zoo mm. Vi arbejder med inklusion og målet er, at blive så inkluderende en institution som vores rammer og ressourcer giver mulighed for- vi arbejder ud fra værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod.

Vi faciliterer læring for det enkelte barn med udgangspunkt i at skabe sjove og spændende læringsmiljøer der tager udgangspunkt i børnenes individuelle og fælles spor med inddragelse af børneperspektivet og fokus på barnets leg.  Vi har særligt fokus på børnenes sproglige udvikling og inddragelse i vores fælles hverdag- det være sig i vores aktiviteter, børnenes leg, og i husets daglige rutiner. Vores hverdag skabes i fællesskab med børnene, hvor vi alle føler ejerskab for vores dejlige børnehave.

Vores mission er at barnet kommer ud som et socialt kompetent, helstøbt individ.

Når dit barn starter i børnehaven:

Når barnet starter, aftaler vi med jer forældre om, hvordan indkøringen skal foregå, så det bliver så tryg en overgang som muligt for jeres barn. Nogle børn vænner sig til de nye omgivelser med det samme, andre har brug for at mor eller far kommer og er i børnehaven i nogle dage sammen med barnet. De første dage alene i børnehaven anbefaler vi er af kortere varighed. Dette gælder for de fleste, men nogen børn har det bedre med at overgangen er hurtigere. Vi er meget opmærksomme på det enkelte barns behov for en hurtig eller længere indkøringsperiode. Vi har altid en indkører på barnet, men det er alles ansvar, at barnet er trygt og har det godt. Det hænder, at barnet selv finder en anden ynglings voksen, som han/hun hellere vil være omkring og det er også i orden.

Det er vigtigt for os i personalegruppen, at I, som forældre føler, at både I og jeres børn er blevet godt modtaget i børnehaven. Det er af stor betydning, at alle mødes med glæde og respekt. Det er en stor tillidserklæring at aflevere ens barn hos fremmede og den tillidserklæring sætter vi en ære i at leve op til.

Vi inviterer ofte vuggestuer fra nærmiljøet på besøg i børnehaven, så de kan lege på legepladsen eller besøge vores dyr. Når et barn skal starte i børnehaven, tilstræber vi, at barnet kommer på besøg med sin vuggestue et par gange inden opstart, så overgangen bliver tryg og naturlig.

Forældre kan altid bede om en samtale omkring deres barn, med stuens personale.

Det er et stort skridt at gå fra at være vuggestuebarn til at blive børnehavebarn. Der er flere børn og færre voksne, nye legeregler og meget større bevægelsesfrihed. Der er ikke en voksen bag dit barn hele tiden. Barnet kan f.eks. godt lege helt nede i den anden ende af legepladsen (vi holder naturligvis stadig opsyn med dit barn, selvom han/hun leger et mere skjult sted).

Det er ofte mor og far, der har det sværest med disse ændringer, men barnet vil også, almindeligvis, have en reaktion på skiftet fra små trygge rammer med mange voksne og færre børn, til store rammer, flere børn, færre voksne og større frihed.

Mange små, der kommer fra vuggestuen, har ikke lært spillereglerne endnu, de leger stadig parallelt med hinanden og vil stadig have det samme legetøj. Det er derfor normalt, at der bliver skubbet lidt til hinanden og der bliver fældet en tåre hist og her. Vi arbejder på at lære dem de nye regler, at indgå i rollelege og at henvende sig til hinanden på mere hensigtsmæssige måder, med anerkendelse og respekt for det enkelte barn. Dette spring er et naturligt led i barnets udvikling og ikke en grund til bekymring i sig selv. Vi har rytmik med dem og vores ture foregår primært i nærområdet, for de mindste. Vi synger med børnene, læser højt, samtaler med dem og skaber fælles opmærksomheder. Vi arbejder inden for det enkelte barns zone for nærmeste udvikling – dvs. sikrer at udfordringerne stiger i takt med barnets kompetencer. Er aktiviteten ikke udfordrende, lærer barnet ikke nyt, er den for svært niveau lærer barnet heller ikke, men risikerer at udvikle lavt selvværd, derfor skal udfordringerne være tilpasse, men sikre at barnet tilegner sig ny læring og færdigheder. Vi støtter og hjælper dem videre i deres sproglige udvikling og hjælper dem til at få legerelationer med hinanden. Vi er særligt opmærksomme på at alle børn høj som lav, føler sig set, hørt og anerkendt og at der ydes omsorg til alle børn.

Vi håber på et stærkt samarbejde og partnerskab med jer forældre og vil altid være klar med råd vejledning og inddragelse i jeres barns hverdag, så vi sammen støtter op om jeres barns udvikling hjemme og i børnehaven.

Fra og med 2020 er klynge NBS4´s fire børnehaver samlet under én paraply der hedder Firbenet.

Dette betyder også at de fire børnehaver siden 2019 har modtaget én samlet tilsynsrapport.

I denne rapport er de fire børnehaver i 2020 fejlagtigt samlet benævnt som Rådvadsvej Børnehave.

Alle fire institutioner har modtaget selvstændige tilsyn, og det er bestyrelsens ønske, at alle fire børnehaver fremadrettet modtager en selvstændig rapport som tidligere.

I kan læse mere om os og vores pædagogiske profil i vores nye styrkede læreplan.

 

Galleri